تعدادی از پروژه های انجام شده

 • تعاونی مسکن ایزدیار ـچیتگر میدان موج

 • شرکت طراحی مهندسی و صنایع انرژی ـ EIED ازگل

 • شرکت ایمن سازی بارز ـ کرمان

 • تعاونی مسکن سازمان هواپیمایی کشوری ـ چیتگر کوهک

 • شرکت والاد سازه  ـ کرمان

 • شرکت کیمیا بهاوران ـ شهریار

 • شرکت زیبا سازی توسگام ـ مشهد

 • بانک گردشگری ـ شعبه شیخ بهایی

 • شرکت مپنا ـ کرج

 • شرکت پتروشیمی ـ تهران-اراک

 • موسسه قرض الحسنه عسگریه ـ کرمان

 • بیمارستان کسری ـ تهران

 •  

.

.

.

تصاویر برخی از پروژه های اکسون

401
پروژه های انجام شده درب
305
پروژه های انجام شده کابینت